Letná táborová sezóna 2017 úspešne ukončená.

Termíny táborov na leto 2018 budú dostupné začiatkom Marca.